TEGEVUSED

2022

23. 02 Raamatu „Kultuur ja rahvas. Mälestusteos Ea Jansenile“ (koostanud Inna Jürjo, Jüri Kivimäe) esitlus

26. 01 Lea Kõiv: Kõigi maade ja linnade kiiduväärt eeskujul: Tallinna 17. sajandi alguse kirikukord

2021

29. 12 Inna Jürjo: Tallinna raekirjutaja joonistatud maailm

24. 11 Anne Untera: Baltisaksa naiskunstnikud

27. 10 Maris Saagpakk: Mitmekeelsuse tõlkimise erinevad viisid baltisaksa kirjanduse eestikeelsetes tõlgetes

9. 10 väljasõit Viljandimaale Ants Heina juhtimisel

29. 09 Mai Levin: Eesti-, Liivi- ja Venemaa saksa koduõpetaja mälestustes

16. 06 Tiina-Mall Kreemi juhatusel Tallinna Toomkirikus näitust Eesti barokiajastu kunsti suurkuju Christian Ackermanni loomingust

26. 05.2021 üldkoosolek

2020

25. 11 Hannes Vinnal, Hilkka Hiiop: Hõreda mõisa maalingud ja mõistatuslik kunstnik Paridon Jacob Neus.

28. 10 Sirje Kivimäe: Vabaproua seisuseuhkus ja eneseteostus: Isabella von Ungern-Sternberg.

10. 10 väljasõit Ants Heina juhtimisel: Saha kabel, Maardu, Kostivere ja Anija mõisad, Rootsi-Kallavere küla.

30. 09 Epi Tohvri: Georges Frédéric Parrot. Tartu keiserliku ülikooli esimene rektor.

25.02 Näituse “Ars Academica. Tartu Ülikooli kunstikogu” tutvustamine Tiina Mall-Kreemi poolt Kadrioru kunstimuuseumis

29.01 Üldkoosolek

2019

14.12 Väljasõit Haapsallu

11.12 Raamatuesitlus kirjastus Argoga
Olev Liivik, Tõnis Liibek (koost). Viimane peatükk. Baltisakslaste lahkumine Eestist 1939-1941/Das letzte Kapitel. Die Umsiedlung der Deutachbalten 1939-1941
Parun Wilhelm Wrangell, Georg von Krusenstjern (koost). Eestimaa Rüütelkond. Rüütelkonna peamehed ja maanõunikud

27.11 Kristina Jõekalda: Heinz Pirang ja Das baltische Herrenhaus

11.11 Seminar Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Tallinna Linnaarhiiviga. Martin Klöker: Baltiksasa naised ja kirjandus. Uurimisretk alguse ja aluste juurde

23.10 Jüri Kivimäe: Paul Johansen 1939. aastal. Inimsaatus baltisakslaste ümberasumise keerises

19.09 Teadusseminar Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Heidelbergi Jochmanni-Seltsiga baltisaksa kirjamehest Carl Gustav Jochmannist

1.06 Kultuurireis Noarootsi Ivar Rüütli juhatusel

29.05 Tiiu Reimo: See on Rootsi-rahwas, omast suguvendadest ära lahutatud nii hästi keele, hariduse kui ka mitme muu asja poolest

9.05 Baltisaksa teemapäev “Baltisaksa kultuuripärand Eesti mäluasutustes” Eesti Rahva Muuseumis

24.04 Ringkäik Siselinna kalmistul Mare Kase juhatusel

27.03 Urve Sinijärv: Eesti ajalooliste parkide kujunemine ja taastamine

27.02 Üldkoosolek

30.01 Ekskursioon Kadrioru kunstimuuseumi näitusele “Alguses olid … Köler ja Weizenberg” Mai Levini juhatusel

2018

15.12 Väljasõit Raplamaale Ants Heina juhatusel

6.12 Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis 30. sünnipäeva seminar

31.10 Ivar Rüütli: Carl Russwurm ja tema Eibofolke. Raamatu valmimise ja tõlkimise lugu

18.10 Konverents Saka mõisas: Baltisakslaste ümberasumised 1939-1940 ja 1941

26.09 Lembi Anepaio: Vaene aga siiski daam – erinevad abivahendid baltisaksa aadlidaamide vaesuse leevendamiseks

20.05 Kultuurireis Arkna mõis – Kadrina kirik ja Emakeele ausammas – Vohnja mõis – Kolu mõis -Udriku mõis – Lasila mõis – Ambla kirik

25.04 Kairit Kaur: Pizzaro Eestis ehk Inglased Võru mõisas 

28.03 Aivar Põldvee: Johann Wolfgang Boecleri era- ja salaelu

28.02 Üldkoosolek

31.01 Elimar Schubbe : Werner Bergengruen – ühe baltisaksa poeedi vaimne vastusseis natsionaalsotsialismiga

2017

16.12 Väljasõit Ida-Harju mõisatesse Ants Heina juhatusel

30.11 Michele Vangi: Daniel Chodowiecki kunstireis 1773. aastal. Arhiivimaterjalide tutvustus.  

25.10 Näituse “Kelle usk on õige?” külastamine Eesti Ajaloomuuseumis Juhan Kreemi juhatusel

27.09 Triin Tark: Edgar von Wahl ja oktsidentaal – võidujooks maailmakeele nimel 

6.05 Väljassõit Harjumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

26.04 Maie Pihlamägi: Sakslaste roll Eesti majanduses kahe maailmasõja vahel

29.03 Matthias Burghardt: Wittenbergi reformatsiooni altar kui kokkuvõte reformatoorsest teoloogiast

22.02 Enn Küng: Kuramaa hertsogi Jakobi Ivangorodi vangipõlv 1659-1660

25.01 Kristel Pappel: August von Kotzebue ja muusika

4.01 Üldkoosolek 

2016

17.12 Väljasõit Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse

30.11 Tiina-Mall Kreem: Christian Ackermann: Tallinna Pheidias; ekskursioon Toomkiriku Ackermanni altaril Hilkka Hiiopi juhatusel
Tiina Peil: Mõisalegendid ehk suvemõisad Pakri poolsaarel 

3.11 Raamatute “Revali ja Petersburgi vahel. Eestimaalaste mälestusi kahest sajandist”, “Freimauer und Aufklärung im Russischen Reich. Die Ravaler Logen 1773-1820”, “Protokolle der Estländischen Ritterschaft 1905-1907” esitlus Tallinna Linnaarhiivis   

26.10 Sirje Kivimäe: Vabastamine Eestimaal 1816. Üks juubel

28.09 Ekskursioon Bastionikäikude raidkivimuuseumisse Risto Paju juhatusel

21.05 Väljasõit Lääne-Virumaale, Peipsi äärde ja Alatskivi lossi Ants Heina juhatusel

5.05 Raamatu “Baltisaksa esemed Eesti muuseumikogudes/Deutschbaltische Gegenstände in den Sammlungen estnischer Museen” esitlus

25.04 Reet Bender: Kolmest kohalikust keelest baltisaksa tekstide näitel

14.04 Indrek Jürjo 60. sünniaastapäevale pühendatud näituse avamine ja ettekandekoosolek koostöös Tallinna Linnaarhiiviga 

30.03 Toomas Hiio: Kaks sajandit kadaklust

25.02 Kristina Jõekalda: Keskaegne arhitektuuripärand kui baltisaksluse sünonüüm

11.01 Üldkoosolek

2015

19.12 Väljasõit Lääne-Harjumaale ja Läänemaale Ants Heina juhatusel

25.11 Ettekandeõhtu koos TLÜAR Vanaraamatukeskusega. Lauri Frei: Kirjanik ja pedagoog Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826)

28.10 Olev Liivik: Tuntud ja tundmatu Nachumsiedlung. Baltisakslaste 1941. aasta ümberasumise uuesti mõtestamisest

30.09 Näituse “Natuuri rikkus. Elulähedane idee ja Düsseldorfi koolkond” külastamine KUMU kunstimuuseumis Tiina Abeli juhatusel

9.05 Väljasõit Lääne-Virumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

29.04 Riin Alatalu: Mõis ja nn riigimõis 21. sajandil

25.03 Ettekandeõhtu koos TLÜAR Vanaraamatukeskusega. Peter O. Büttner (Zürich): “Jah see on raske mõne aasta pärast oma hingearmastusest lahkuda: Eriharidusest ja kooliharidusest 18. ja 19. sajandil; Michael Rocher (Berliin/Halle): Kõrgemate koolide arengust Tallinnas 18. sajandil

25.02 Kristiina Ross: “Jumla poeg” ja “Põrgu konn” – kunstluule tulekust eesti keelde

28.01 Ekskursioon näitusel “Riik malelaual: Saksa okupatsioon Eestis 1941-1944” Olev Liiviku juhatusel

7.01 Üldkoosolek

2014

21.12 Väljasõit Lääne-Harju mõisatesse Ants Heina juhatusel

26.10 Felix Gornischeff: Krahv Gustav Ernst von Stackelberg (1766-1850) diplomaadina Preisimaal

29.10 Seminar Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega. Martin Klöker: Pean kannatlikult oma viletsust vaigistama. Martin Klökeri monograafia “Tallinna kirjanduselu 17. sajandi esimesel poolel (1600-1657) esitlus

24.09 Anne Untera: Kunst, arhitektuur, vabamüürlased. Rutikvere mõisa Pistohlkorsid

28.05 Inna Põltsam-Jürjo: Nõiaprotsess Otepää ümbruse talupoegade üle anno 1720

3.05 Väljasõit Narva Ants Heina ja Madis Tuuderi juhatusel

30.04 Ekskursioon näitusele “Eveline von Maydell. Mustvalge maailm” Juta Kivimäe juhatusel

26.03 Erki Tammiksaar: Gerhard von Maydell ja Siberi kirdeosa geograafiline uurimine

26.02 Piret Õunapuu: Kirglik Johannes Leopold Gahlenbäck

29.01 Anne Untera: August von Kotzebue (1761-1819) portreed Eesti kunstikogudes

8.01 Üldkoosolek 

2013

6.12 Teaduspäev “Veerand sajandit Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis” Tallinna Linnaarhiivis

13.11  Näituse “Kui kunstnik kohtus Kleioga” külastus Kadrioru lossis Tiina-Mall Kreemi juhatusel

4.10 Väljasõit Viljadnisse Ugala teatri etendusele “Sajand”

25.09 Ave Mattheus: Baltisakslased ja eesti laste- ja noortekirjanduse algus

29.05 Külaskäik Eesti Sõjamuuseumi- kindral Laidoneri muuseumisse Viimsi mõisas

27.04 Väljasõit Järvamaa mõisatesse Ants Heina juhtusel

24.04 Erki Russow: Keskaegne kõrts: kõrtsiarheoloogiast siin ja seal

8.04 Külalisõhtu teemal Carl Gustav Jochmann (1789-1830) ja tema sidemed Eestiga

27.03 Toomas Siitan: Kokkuvõtlik ülevaade muusikaliste näidete abil 17. ja 19.sajandi baltisaksa muusikast

27.02 Tõnis Liibek: Teadmiste levik – baltisakslased ja fotograafia 19. sajandil

30.01 Sirje Lusmägi tutvustab Rahvusraamatukogu harulduste kogus vanemat Balticat

2012

28.12 Üldkoosolek 

8.12 Väljasõit Pärnusse

28.11 Ando Pajus: 1812. aasta lahingutegevuses kasutatud püssid ja püstolid 

1.11 Ulrike Plath: Balti söögikultuur

26.09 Maris Saagpakk: Orjuse teema August von Kotzebue ajakirjas “Für Geist und Herz”

30.05 Mari Tarvas: Raamatud 18. sajandi Tallinna inventarides. Ilukirjanduse teedest literaatide raamatukogudesse

6.05 Väljasõit Läänemaa ja Põhja-Pärnumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

25.04 Tallinna naistsistertslaste kloostri endiste hoonete külastus. Teejuht Sulev Mäeväli

28.03 Sirje Kivimäe: Baltisaksa organisatsioonid kaasajal

29.02 Anu Allikvee, Ulrike Plathi juhatusel näituse “Leib ja vein” külastmaine KUMU kunstimuuseumis.

25.01 Jüri Kivimäe: Theodor Schiemanni kirjad Tallinnast

4.01 Üldkoosolek

2011

18.12 Seltsi advendiväljasõit Saka mõisa

30.11 Anne Untera: Kügelgenid Eesti kunstiloos. Elukohad, bibliograafia, sissejuhatus loomingusse.

26.10 Piret Lotman: Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi läänemereprovintsides

29.09 Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone uue ekspositsiooni külastamine Olev Liiviku juhatusel

25.05 Tollide linnapalee külastamine Toompeal Urmas Bereczki ja Sulev Mäevälja juhatusel

30.04-1.05 Ekskursioon Kagu-Eestisse Ants Heina juhatusel

27.04 Triin Tark: Baltisaksa üliõpilased rahvusülikoolis: üldpilt ja mentaliteedid

30.03 Kaarel Vanamölder: Üliõpilasorganisatsioonid Tartu Ülikoolis 19. sajandil. Organisatsioonide maiskondlikkust erinevustest balti- ja riigisaksa traditsioonis

2.03 Sergei Stadnikov: Oscar von Lemm (1856-1918) Peterburis elanud ja töötanud baltisaksa egüptoloog ja koptiloog

27.01 Saksa meelelahutusfilmi “Die große Liebe”(1941/42, režissöör Rolf Hansen) vaatamine

19.01 Tiina-Mall Kreem: Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal

2010

28.12 Üldkoosolek

24.11 Andres Andresen: Eestimaa kirikuvalitsemise süsteemivahetusest 18. sajandi algupoolel ja ühe baltisaksa ajalookirjutuse paradigma korrigeerimisest

27.10 Sven Lepa: Kingstoni hertsoginna Voka ja Toila mõisad aastatel 1781-1806

23.10 Seltsi ekskursioon Virumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

11.09 Kunsti- ja kultuurilooline seminar “Baltisakslased Eesti Vabariigis 1920.-1930. aastail Tallinna Keskraamatukogus

17.06 Renate Körner: Baltisaksa kirjanik Else Hueck-Dehio

12.05 Ekskursioon Tallinna suvemõisatesse Silvi Lindmaa juhatusel

23.04-25.04 Seltsi eksursioon Kuramaale Ants Heina juhatusel

31.03 Märt Uustalu: Eesti soost mõisnikud Tartumaal

13.02 Anne Untera: Rahvalik huumor baltisaksa karikaturisti Franz Burchard Dörbecki (1799-1835) loomingus

27.01 Sirje Kivimäe: Siegfried von Vegesacki romaani „Balti tragöödia” saamisloost ja kirjaniku seostest Eestiga

2009

29.12 Üldkoosolek

28.11 Väljasõit Lääne-Harjumaa mõisatesse Ants Heina ja Sulev Mäevälja juhatusel

16.10 Eesti Ajaloomuuseumis konverents 70 aastat Umsiedlung’ist Eesti baltisakslaste ümberasustamine Kolmandasse Reichi

30.09 Viljar Ansko: Tartu tuntumat tohtrit tuvastamas. F. R. Faehlmanni ikonograafiast

4.06 Seltsi ekskursioon Poska majja algusega Pille Langi ja Sirje Kivimäe juhatusel

16.05 Seltsi ekskursioon Pärnumaale Ants Heina juhatusel

29.04 Kristiina Kivilaan: Eesti Vabariik 1918-1940 baltisaksa mälus

25.03 Maris Saagpakk: Schultz-Bertrami eeposed „Ilmatar“ ja „Warawaatja“

25.02.Tiiu Reimo: 375 aastat trükikunstist Tallinnas (TA raamatukogu Baltika lugemissaalis)

28.01 Mai Levin: Gregor von Bochmann tänases valguses

2008

17.12 Üldkoosolek

26.11 Seltsi sünnipäeva üritus. Sirje Kivimäe: Kakskümmend aastat Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis asutamisest

29.10 KUMU näituse “Grand Tour. Eesti kunstnikud Itaalias”külastamine kuraator Tiina Abeli

24.09 Indrek Kiverik: Eesti 1917 – 1918: rahvusliku liikumise ja rüütelkonna vaatenurk

25.06 Nõmme Saksa Lunastaja Kiriku külastamine Fredi Tompsi juhatusel

31.05 Seltsi ekskursioon Järvamaale Ants Heina juhatusel

30.04 Ene Hiio: Alexander von Ungern-Sternberg (1806-1868)

26.03 Sirje Kivimäe: Baltisakslaste valikud ja Balti rügemendi moodustmine 1918. aasta lõpul

27.02 Sergei Stadnikov: Alexander von Uexkülli (1800-1853) Egitptuse reis 1828-1829

30.01 Mai Levin: Kunstnik parun Gerhard Paul von Rosen (1856-1927)

2007

27.12. Üldkoosolek

28.11 Sulev Mäeväli: 70 aastat Tallinna Linnamuuseumi

31.10 näituse “Maarjamäe rokokoo” külastamine Kadrioru lossis Anne Untera juhatusel

26.09 Reet Bender: Oskar Masing, baltisaksalaste sõnaraamat ja baltiksalsaste keel

31.05 Ingeri ja Rootsi bastionide külastus Sulev Mäevälja juhatusel

28.04 Seltsi ekskursioon Lääne-Eestisse Ants Heina juhatusel

25.04 Olev Liivik: Muinsuskaitsest seestpoolt ja väljastpoolt. Viimase 10 aasta arengutest

28.03 Tiiu Reimo: Raamatuannetused ja -pärandid Tallinna Oleviste raamatukogus

26.02 Erki Tammiksaar: Baltisaksa loodusteadlaste K. E. v. Baeri, A. Th. v. Middendorffi ja A. v. Keyserlingi suhetes Vene tsaarikojaga

31.01 Maris Saagpakk: Baltisaksa autobiograafia kui identsushooldusvahend

2006

27.12 Üldkoosolek

29.11 Henning von Wistinghausen 70- Seltsi liikme 70. aastase juubeli puhul pühendatud ettekandekoosolek ja bibliograafia näituse avamine

24.10 Kunstiajaloo seminar “Keskplaanil” Eesti Kunstimuuseumis Kadrioru lossis

4.10 Sergei Stadnikov: Gustav Teichmüller (1832-1888)

31.05 Sulev Mäeväli: Von Tolli linnakinnistu ehk “talvepalee” ajalugu (Ungari Instituudis)

30.04 Seltsi ekskursioon Jõgevamaale Ants Heina juhatusel

26.04 Kaido Laurits: Saksa Kultuuromavalitsuse kooliamet ja baltisaksa hariduselu Eesti Vabariigis 1918/25-1940

29.03 Inna Põltsam-Jürjo: Vakupidu keskaegsel Liivimaal

22.02 Sirje Kivimäe: Kolm Keyserlingi Eestis

25.01 Tiina-Mall Kreem: Skulptuuri kultuurilugu. Skulptuurid baltisaksa kunstikollektsioonides

2005

28.12 Üldkoosolek

30.11 Lea Kõiv: Tallinna Linnaarhiiv II maailmasõja ajal

26.10 Merike Lang: Eesti talupoegadest elanikkond ja saksa ülemkiht. Mälukäsitlusi Eesti ajalooainelistes muuseumides

28.09 Kadrioru lossis näituse “Meistriteoste lummus. Koopia Eestis 19. sajandil” külastus Anne Lõuguse juhatusel

15.06 Kochide perekonna kabeli külastus Pirital Olev Liiviku juhatusel

21.-22.05 Seltsi ekskursioon Saaremaa ja Hiiumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

27.04 Anne Lõugas:Ernst Friedrich von Liphart (1847 – 1932), Raadi mõisas sündinud kunstnik ja kunstiteadlane

30.03 Epp Preem: Kunstnik Julie Hagen-Schwarz

2.03 Ada Ambus :Middendorfi õhtud

26.01 Indrek Jürjo ja Sergei Stadnikov: Otto Friedrich von Richteri (1791-1816) õpingud ja Idamaa-reisid

2004

29.12 Üldkoosolek

24.11 Peeter I majamuuseumi külastamine Sulev Mäevälja juhatusel

27.10 Jüri Kivimäe: Baltikumi ajalooga teispool ookeani. Vabatahtliku pagulase muljeid ja mõtteid

30.09 Adamson-Ericu muuseumis näituse „Tuntud ja tundmatud Hoerschelmannid” külastus Mai Levini juhatusel

26.05 Rahumäe kalmistu kunsti- ja ajalooväärtustega tutvumine Mare Kase juhatusel

1.-2.05 Seltsi ekskursioon Lätimaa mõisatesse ja Riiga Ants Heina ja Maaja Silmi juhatusel

28.04 Austria suursaadik Dr. Jakub Forst-Battaglia: Österreich und Russland vom Wiener Kongreß bis Sarajevo/ Austria ja Venemaa Viini Kongressist kuni Sarajevoni

31.03 Erki Tammiksaar: Loodusteaduste ajalugu kui uurimisdistsipliin Eestis 19. sajandi lõpuveerandist tänapäevani

3.03 Maris Saagpakk: Meie ja nemad. Eestlaste ja lätlaste kujutamine baltisaksa avaldamata mälestuskirjanduses

28.01 Helena Risthein: Bestiarium. Tallinna kirikutes gootikast barokini kujutatud loomade-lindude tähendusest

2003

29.12 Üldkoosolek

10.12 Jaan Undusk: Rahvusvahelisest Keyserlingide sümpoosiumist ja Hermann Keyserling kui filosoof

29.10 Priit Herodes: Heraldika

24.09 Kristjan Raua Majamuuseumis näituse külastamine “Vasegravöör Karl August Senff. 200 aastat akadeemilist kunstiharidust Eestis” Anne Lõugase juhatusel”

28.05 Siselinna kalmistu külastamine Jaan Bärensoni juhatusel

03.05 Ekskursioon Ida-Virumaa mõisatesse Ants Hein juhatusel

30.04 Sirje Kivimäe: Juudid Eestis

26.03 Anne Lõugas: Eestimaalaste kujutamine varasemas kunstis (alates 16. sajandist)

26.02 Sulev Mäeväli: Tallinna Toomkiriku vappide probleem 1927-28

29.01 Ajaloomuuseumi näituse külastamine “Johann Burcharti “Mon Faible”. Ajaloomuuseumi vanim kollektsioon – 200”

2002

30.12 Üldkoosolek

27.11 Helena Risthein: Berndt Notke ja Henning van der Heyde Niguliste kirikus

30.10 Lauri Suurmaa: Tallinna kodanike varaloendid 18. sajandil

25.09 Anne Kaaver: Otto von Kotzebue tegevus

11.05 Viljandimaa ja Valgamaa mõisate ekskursioon Ants Heina juhatusel

24.04 Tallinna hobuveskiga Lai tn 47 tutvumine Silvi Pihlak-Lindmaa ja Robert Nermani juhatusel

27.03 Kalev Kukk: Ümberasujate vara tagastamisest

27.02 Eesti Kunstimuuseumis Rüütelkonna hoones Oskar Hoffmani maalinäituse külastamine Anne Lõugase juhatusel

30.01 Saksamaa suursaadik dr Gerhard Enver Schrömbgensi kutsel saadiku residentsis; Arnulf von Ullmann: Toomkiriku vappepitaafidest ja nende restaureerimisest

2001

28.12 Üldkoosolek

28.11 Indrek Jürjo: Krahv Mellini estofiilsed vaated

31.10 Meelis Maripuu: Saksa sõjavangid Eestis

2.06 Ekskursioon Järvamaa ja Lääne-Virumaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

30.05 Kalamaja ekskursioon Silvi Pihlak-Lindmaa juhatusel

25.04 Eesti Muinsuskaitse Seltsi külastamine ja heraldika küsimused Priit Herodese juhatusel

28.03 Tallinna Linnamuuseumi külastamine Sulev Mäevälja juhatusel

28.02 Ülo ja Alo Sirp: Üksnurme mõis ja Antropoffid

31.01 Rein Helme: Ordenid ja medalid ( isikliku kollektsiooni tutvustamine)

2000

27.12 Üldkoosolek

29.11 Kadi Polli: Johann Wilhelm von Krause ( 1757-1828 )

25.10 Lilian Kotter: Tallinna kindlustuste rajamine

27.09 Uue kirjanduse tutvustamine ( Der Finnische Meerbusen als Brennpunkt, Verband der Baltischen Ritterschaften, Tallinna Linnamuuseumi aastaraamatud jt )

11.09 Osalemine Eesti Kirjanduse Ühingu ja Saksa Kultuuromavalitsuse mälestustahvli avamisel Kohtu tn 6, Tallinnas

6.09 Kadrioru muuseumi külastamine Anne Lõugase juhatusel

27.05 Viljandimaa mõisate ekskursioon Ants Heina juhatusel

23.05 Peeter Urbla dokumentaalfilmi „Tagasitulek” vaatamine

29.04 Külaskäik Tallinna Toomkirikusse. Sulev Mäeväi tutvustab vappepitaafide ennistamist

29.03 Rein Loodus: Otto von Kursell ( 1884-1967 ) kunstnikuna

29.02 Tiina Abel: Düsseldorfi koolkonna altarid

26.01 Saksa suursaadik dr G.D. Schrömbgensi kutsel Saksa suursaadiku residentsis; Rein Helme: Deutschbalten im Estnischen Freiheitskrieg/ Baltisakslased Eesti Vabadussõjas


1999

29.12 Üldkoosolek

24.11 Konverents koostöös Tallinna Linnarhiiviga „Baltisakslaste organiseeritud lahkumine”

27.10 Anne Golovkova: Adam Johann von Krusensterni reis

9.10 Noarootsi ekskursioon Ira Einama juhatusel

9.09 Osavõtt näituse „Baltisaksa portreekunst” avamisest Eesti Kunstimuuseumis

18.05 Venemaa saatkonna hoone endise Dellingshauseni maja külastamine. Silvi Pihlak-Lindmaa juhatusel

31.03 Sirje Kivimäe: Esimesed baltisaksa akadeemilised daamid

3.03 Tiiu Reimo: Raamat Tallinnas 18. sajandil

23.02 Üldkoosolek

27.01 Ea Jansen: Friedrich Reinhold Faehlmann ja eestlaste rahvusteadus

1998

29.12 Peakoosolek

25.11 Braedley Woodworth: Tsiviilühiskond ja rahvussuhted Tallinnas 1860-1917

28.10 Toomas Help: Tour d’Osel 1997

3.08 Näituse “Maydellid – kunstnikud” avamine koostöös Eesti Kunstimuusuemi ja Tallinna Linnaarhiivis. Koostaja Anne Untera

27.05 Kultuurilooline jalutuskäik Pikal tänaval Sulev Mäevälja juhatusel

29.04 Liivi Aarma: Albu seminar

18.04 Ekskursioon Raplamaa mõisatesse Ants Heina juhatusel

25.03 Pia Ehasalu: Huecki maja portreed

25.02 Paul-Gerhard Hoerschelmann: Tallinna teoloogilise pastoraalseminari tegevusest ja selle sidemetest minu perekonnaga Eestis

18.01 Jüri Kivimäe: Tallinna Pühavaimu pastor Georg Müller ja tema aeg

1997

29.12 Peakoosolek

26.11 Annette Priess: Aktuelle deutsch-estnische Kulturkontakte

29.10 Sergei Stadnikov: Baltisaksa egüptoloog ja koptoloog Oskar von Lemm

19.09 Kohtumine Bremeni Arhiivi ajalooringi reisigrupiga

7.08 Kohtumine baltisaksa reisigrupiga

9.07 N. Luise Hackelsberger: Minu isa Werner Bergergruen ja tema tööd. Koostöös Saksa Kultuuriinstituudi ja Tallinna Linnaarhiiviga

11.06 Tutvumine Tallinna dominiiklaste kloostriga Sulev Mäevälja juhatusel

30.04 Anne Lõugas: Baltisaksa kultuurivarad Poznanis

26.03 Indrek Jürjo: Baltisakslased sõjajärgses Berliinis KGB jälitusobjektina

26.02 Sirje Kivimäe: Naishariduse alguses Eestis

29.01 Tutvumine Eestimaa Rüütelkonna, praeguse Eesti Kunstimuuseumi hoonega Toompeal Sirje Kivimäe ja Anne Untera juhatusel

1996

30.12 Peakoosolek

27.11 Inna Põltsam: Söömine ja joomine keskaegses Tallinnas

30.10 Ethel Brafmann: Mõisapargid Eestis

11.09 Gert von Pistohlkors, Michael Garleff: Ettevalmistused 50. Balti ajaloolaste kohtumiseks

19.06 Kultuurilooline jalutuskäik Laial tänaval Sulev Mäevälja juhatusel

29.05 Tiina Kala: Tallinna Linnaarhiiv ja tema kogud

24.04 Vello Malken: Sõjaväemuusikast Teise maailmasõja ajal

27.03 Rein Loodus: Saksa kunstielu kultuurautonoomia tingimustes 1920. –1930. aastatel

28.02 Toivo Meikar: Eesti metsanduse ajaloost

31.01 Näituse „Hüljatud tondilossid” külastamine Eesti Rahvusraamatukogus. Näituse koostanud Ants Hein

1995

27.12 Peakoosolek

29.10 Indrek Kiverik: Ametiasustuste ja koolide venestamisest Balti kubermangudes 19. sajandi 2. poolel. Keelekonfliktist baltisakslaste ja Vene riigivõimu vahel

25.10 Indrek Jürjo: Baltisakslaste suhtumine Eesti riiki ja rahvasse sõdadevahelisel ajal poliitilise politsei dokumentatsiooni põhjal

17.10 Carl Schirreni Ühingu rändnäituse “Sakslased Baltikumis” avamine Eesti Akadeemilises Raamatukogus

11.10 Saksa suursaadiku residentsi külastamine suursaadik Henning von Wistinghauseni ja proua Monique von Wistinghauseni kutsel

27.09 Leo Gens: Schlösser Ludwigs II. in Bayern  (Ludwig II lossid Baierimaal)

21.06 Kultuuriajalooliner jalutuskäik Vene tänaval

24.05 Juhan Kreem: Liivimaa imidžist keskajal

26.04 Henning von Wistinghausen: Freimauerer in Reval (Vabamüürlased Tallinnas)

29.03 Anne Laur: Theophilie von Bodisco 1873-1944

22.02 Erakorraline peakoosolek: seltsi uue, redigeeritud põhikirja vastuvõtmine

25.01 Raamatute tutvustus:
Rein Loodus. Kunstielu Eesti linnades 1900-1918. 1994
Eduard von Dellingshausen. Kodumaa teenistuses. 1994
Gert von Pistohlkors (Hg.). Baltische Länder. 1994

1994

29.12 Peakoosolek

7.12 Ada Ambus: Sakslaste tegevus eestikeelse kirjavara soetamisel ja eesti keele grammatikate koostamisel

2.11 Indrek Jürjo: Baltisakslased – eesti ja läti keele uurija valgustusajastul (Deutschbalten – Forscher der estnischen und lettischen Sprache im Zeitalter der Aufklärung)

23.06 Kohtumine von Maydellide perekonnaga. Jüri Kivimäe: Maydellide perekonna ajaloost (Über die Geschichte der Familie Maydell); Ants Hein: Maydellide perekonna mõisad Eestis (Die Landgüter der Familie Maydell in Estland)