TUTVUSTUS

1988. aastal asutatud Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis ühendab eri elualade inimesi, keda huvitab baltisaksa kultuuripärand kõige laiemas mõttes, samuti selle tutvustamine laias ringkonnas. Juba aastaid kogunevad seltsi liikmed ja sõbrad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 17.00, et kohvitassi juures kuulata ettekandeid ning vahetada mõtteid baltisaksa kultuuri ja ajaloo teemadel. Traditsiooniks on kujunenud kevadised ja jõulueelsed väljasõidud mõisatesse, kirikutesse, pastoraatidesse ja muudesse olulistesse mälupaikadesse. 

Püüd hoida tasakaalus akadeemilist ja populaarteaduslikku suunitlust on garanteerinud seltsi elujõulisuse. Seltsi kuulub ajaloolasi, germaniste, raamatuteadlasi, reisikorraldajaid, giide jt elualade esindajaid. 2021. aastal on liikmete arv 58. Ehkki aeg-ajalt korraldatakse ka laiema kuulajaskonnaga seminare (näiteks aastail 1999, 2006, 2010, 2013, 2019) ja antakse välja trükiseid, jääb mõttevahetus vana balti tava kohaselt valdavalt suulisesse vormi.