LUGEMISVARA

Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis väljaanded

Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Teatmik. Koostaja Sirje Kivimäe. Tallinn 1999

1939. Tallinna Linnaarhiivis 1999. aastal toimunud ettekannete kogumik. Koostaja Sirje Kivimäe. Tallinn 2000

Kuus baltisaksa kunstnikku. Kadrioru lossis 2006. aastal toimunud ettekannete kogumik. Koostaja Anne Untera. Tallinn 2008

Baltisaksa esemed Eesti muuseumikogudes. Deutschbaltische Gegenstände in den Sammlungen estnischer Museen. Koostaja Olev Liivik. Tallinn 2016.

Seltsi liikmete ilmunud töid

Viimane peatükk. Baltisakslaste lahkumine Eestist 1939-1941. Das letzte Kapitel. Die Umsiedlung der Deutschbalten 1939-1941. Koostajad Olev Liivik, Tõnis Liibek. Tallinn: Argo, 2019

Henning von Wistinghausen. Freimaurer und Aufklärung im Russischen Reich. Die Revaler Logen 1773-1820. Bd. 1-3. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2016

Erhard Dehio. Suurettevõtja ja poliitikuna vanas hansalinnas Tallinnas. Koostanud Walter Dehio. Tõlge eesti keelde Hanna Miller. Tallinn, Argo 2021.

Revali ja Peterburi vahel. Eestimaalaste mälestusi kahest sajandist. Koostaja Henning von Wistinghausen. Tõlge eesti keelse Hanna Miller. Tallinn, Argo, 2016.

Kasulikku lugemist

Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad. Koostaja Liina Lukas. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus 2021.

Wilhelm von Wrangell, Georg von Krusenstjern. Eestimaa rüütelkond. Rüütelkonna peamehed ja maanõunikud. Tõlge eesti keelde Tea Vassiljeva. Tallinn, Argo 2019.