Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis

Gesellschaft für deutschbaltische Kultur in Estland

Eesti keeles
Eesti keeles

Uudised

Tere tulemast!

Tutvustus

Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis koondab inimesi, kes on veendunud, et Eesti ajalukku on andnud väärtusliku, olulise ning huvitava panuse baltisaksa teadlased, kunstnikud, arhitektid, kirjanikud, poliitikud. Selts asutati 1988. aasta sügisel ja juba üle kahekümne aasta kogunetakse iga kuu viimasel kolmapäeval kell 17.00, et kohvitassi juures kuulata ettekannet ning vahetada mõtteid baltisaksa kultuuri erinevatel teemadel. Lisaks ettekandekoosolekutele toimuvad vähemalt kord aastas väljasõidud Eestis ja Lätis.

Püüd hoida tasakaalus akadeemilist ja populaarteaduslikku suunitlust on garanteerinud seltsi elujõulisuse. 2018. aastal on liikmete arv 60, neist 6 (balti)sakslased, see arv kõigub pidevalt ja suund on noorenemise poole. Seltsi kuulub ajaloolasi, germaniste, raamatuteadlasi, reisikorraldajaid, giide jt elualade esindajaid. Ehkki aeg-ajalt korraldatakse ka laiema kuulajaskonnaga seminare (näiteks aastail 1999, 2006, 2010, 2013), mille ettekandeid jõuab ka trükki, jääb mõttevahetus vana balti tava kohaselt valdavalt suulisesse vormi.

Publikatsioonid

Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis on välja andnud järgmised publikatsioonid.

  1. Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Teatmik.Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Teatmik. Koostaja Sirje Kivimäe. Tallinn 1999
  2. 1939. Tallinna Linnaarhiivis 1999. aastal toimunud ettekannete kogumik.1939. Tallinna Linnaarhiivis 1999. aastal toimunud ettekannete kogumik. Koostaja Sirje Kivimäe. Tallinn 2000
  3. Kuus baltisaksa kunstnikku. Kadrioru lossis 2006. aastal toimunud ettekannete kogumik.Kuus baltisaksa kunstnikku. Kadrioru lossis 2006. aastal toimunud ettekannete kogumik. Koostaja Anne Untera. Tallinn 2008